Debat op het vmbo - logo

Waarom debat op het VMBO

Door te debatteren vergroten leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden. Het versterkt burgerschapsvaardigheden als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening van anderen, en het vergroot het zelfvertrouwen. Het is daarom juist iets voor het vmbo waar jongeren vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken!

Zelfvertrouwen

Er wordt tegenwoordig veel van leerlingen gevraagd. Vmbo-leerlingen missen daarbij soms het zelfvertrouwen of de vaardigheden om hun mening te uiten. Door ze handvatten te geven om te spreken, durven ze eerder hun mond open te doen en leren ze dat hun mening ertoe doet.

Door het creëren van een veilige sfeer en het geven van regels, leert elke leerling zijn mening nog beter verwoorden.

Vaardigheden

De wereld ligt aan hun voeten en het is belangrijk dat jongeren de 21st century skills hebben om zelfstandig en vol vertrouwen hun plek op deze wereld te vinden. Ze moeten een goed verhaal kunnen vertellen en weten hoe zij zichzelf moeten presenteren om actief mee te kunnen doen in de huidige maatschappij.

Met debatteren vergroten leerlingen hun presentatievaardigheden en zelfvertrouwen om straks bijvoorbeeld succesvol een sollicitatiegesprek te voeren.

‘Ik kan steeds beter uitleggen wat ik bedoel, superfijn!’
Leerling vmbo-3

Kerndoelen

Debatteren geeft – zonder veel extra werk, tijd of moeite – een invulling aan verplichte kerndoelen in het onderwijs. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om spreek- en luistervaardigheid in het vak Nederlands. Het is daarnaast een goede invulling van Maatschappijleer en burgerschapsonderwijs doordat leerlingen debatteren over maatschappelijk relevante thema’s.

Ook is het een middel om op een actieve manier onderwerpen te bespreken bij andere vakken zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie.

Motivatie

Debatvaardigheden zorgen voor meer zelfvertrouwen, kritisch denken, respect voor de standpunten van anderen en het vermogen om overtuigend je mening te kunnen verwoorden. Het wedstrijdelement van debatteren motiveert leerlingen, waardoor er veel energie vrijkomt in de klas.

Debatonderwijs is een leuke en uitdagende manier om leerlingen zich te laten verdiepen in onderwerpen waar ze zich normaal gesproken misschien niet mee bezighouden. Met debatteren leren ze elkaar en de wereld beter begrijpen.

‘De leerlingen van het debatteam stralen veel meer vertrouwen uit en kunnen het beter opbrengen om echt te luisteren.’
Docent Maatschappijleer

Interesse?

Benieuwd hoe jullie debatteren een plek kunnen geven op school? Neem contact met ons op!