Debat op het vmbo - logo

Waarom debat op het VMBO

Door te debatteren vergroten leerlingen hun spreek- en luistervaardigheden. Het versterkt burgerschapsvaardigheden als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening van anderen, en het vergroot het zelfvertrouwen. Juist op het vmbo waar jongeren vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken!

Doe mee!

Leerlingen die durven spreken, kritisch nadenken, respect hebben voor de mening van anderen en die van henzelf goed weten te verwoorden. Dat is debat op het vmbo!